Test dig selv: Kan du blive en god leder?

Billede af Konni Strandskatt
  1. vil du lave forbedringer? Både ift. dit eget liv og den virksomhed, du arbejder i?
  2. vil du løfte i flok og guide andre til at løse opgaverne bedre?
  3. vil du blive ved med at lære?
  4. vil du have ansvar og planlægge din og andres arbejdsdag og opgaver?

Kan du svare ”ja” eller ”måske”, så læs videre, så uddyber jeg spørgsmålene lige om lidt.

Men først en afklaring af hvem, jeg tror, du er:

Du har en smule erfaring som leder eller mellemleder eller overvejer, om ledervejen er noget for dig.

Argumenterne for ledervejen er, at du svarede ”ja” eller ”måske” i de indledende spørgsmål. Samtidig får du tit at vide, at du er ansvarsbevidst og grundig og følger dit arbejde helt til dørs. Eller sørger for, at andre gør det.

Men du er også oprigtigt i tvivl, om det er noget for dig. For du har hørt eller oplevet, at du ikke kan være en god leder uden at arbejde mindst 60 timer om ugen, eller også tror du ikke, du har det, der skal til for at blive en god leder.

Er det dig, jeg lige har beskrevet, så læs endeligt videre, for jeg tror, at du kan blive en god leder, når du får de rette værktøjer. Ellers ville du have svaret anderledes på spørgsmålene.

Lad os tage en ting ad gangen.

Allerførst:

Nej, du behøver ikke arbejde 60 eller 80 timer om ugen for at være en god leder.

Heller ikke i det private erhvervsliv.

Men det kan du let komme til, hvis du mangler de rette værktøjer. Nogle af dem gennemgår jeg her:

Ad 1. Lav en forbedring ad gangen

Du vil gerne forbedre dit og dine medarbejderes liv og arbejdsliv og skabe gode og stabile resultater for den virksomhed, I arbejder i.

For nogle, der endnu ikke har ledererfaringen, kan tanken om resultater virke mere krævende end faktum er i virkelighedens verden. Og god ledelse handler om at arbejde ud fra den aktuelle situation og skabe små, sikre resultater i en prioriteret rækkefølge.

Uanset om du skal effektivisere 10 %, reducere sygefraværet eller fastholde flere af de gode og loyale medarbejdere, skal du lægge en realistisk plan og løse opgaverne en ad gangen. Heldigvis vil du opdage, at du sikkert kan nå flere mål med de samme værktøjer.

Ad 2. Ledelse handler netop om at løfte i flok

Ledere, der arbejder over 60 timer om ugen, har som regel ikke lært at uddelegere opgaverne og motivere deres medarbejdere godt nok – for netop at løfte i flok.

For at kunne det skal du have styr på 2 ting:

Du skal

  1. kunne vurdere både dine og medarbejdernes kompetencer, så du kan fordele opgaverne bedst muligt og evt. uddelegere nogle af dem til eksterne firmaer
  2. kende dine medarbejdere godt nok til at vide, hvordan du motiverer dem til de forskellige opgaver

Ad 3: Ledelse er for dig, der vil blive klogere

Som leder har du den store fordel, at du til dels selv vælger, hvilke discipliner du vil dygtiggøre dig indenfor.

Lad mig uddybe: Du skal sørge for, at din afdeling når en række planlagte mål. Du har ikke nødvendigvis valgt målene, men du vælger, hvordan I kommer derhen.

Så hvis du vurderer, at I skal blive bedre til at samarbejde, vælger du, om I skal arbejde med DISC-profiler eller fordybe jer i andre metoder.

Ligesådan hvis du vurderer, at

  • I skal arbejde mere effektivt via LEAN, Office-pakken eller noget helt tredje
  • I har for mange konflikter og skal blive bedre til at tage dem i opløbet
  • I skal forventningsafstemme opgaverne bedre og prioritere, fordi I ikke når jeres mål i dag

Fordi ledelse handler om mennesker, bliver du klogere både personligt og fagligt.

Ad 4. Planlæg og tag ansvar

Som leder har du ansvaret for det hele. Både når det går godt og skidt. Og mange opgaver og beslutninger går gennem dig. Det er netop derfor, mange ledere arbejder så meget. For hvis du ikke kan arbejde effektivt og prioritere, er der mange opgaver, der kan trække ud.

Derfor er det vigtigt, at du bliver bevidst om, hvilke dele af en opgave, der skal løses til perfektion, så hverken du eller dine medarbejdere bruger for meget tid på at finpudse nogle detaljer, der ikke er vigtige i det store spil.

I kan også spare meget tid ved at planlægge, hvornår I løser de forskellige opgaver. Både ved at løse opgaverne i den mest optimale rækkefølge og ved at planlægge, så alle skal ind over dem færrest mulige gange. Og som leder er det din opgave at gennemtænke og planlægge procedurerne i dette logiske puslespil.

Har du stadig lyst til at blive leder?

Om Conni Riksted

Og vil du lære at bruge værktøjerne i praksis og møde andre lederaspiranter?

Hvis du er kvinde på maks. 35 år, er Yngre kvinders lederuddannelse måske noget for dig. Du er velkommen til at ringe til mig på 40 98 18 19, hvis du har spørgsmål – enten om uddannelsen eller om ledelse generelt.