STYRK DINE LEDEREVNER

– på Yngre Kvinders Lederuddannelse

Er du kvinde i 20´erne eller i starten af 30´erne?

Overvejer du at blive leder?

Eller er du allerede leder, men usikker på, om det er din rette hylde?

Vil du i bund og grund gerne lede og gøre dygtige medarbejdere endnu bedre?

Men er du usikker på, om du kan være en god og pligtopfyldende leder uden at arbejde mindst 60 timer om ugen?

Vil du også have tid til familie, venner og fritidsinteresser?

Selvfølgelig.

Konni Strandskatt; link til bag-om Konni Strandskatt

Og du behøver ikke vælge det gode liv fra, fordi du arbejder som leder. Men det tror mange. For ofte er stereotypen på en god leder udelukkende maskuline værdier, lange arbejdsdage og et privatliv, der ikke hænger sammen.

Der er en anden vej. Du kan sagtens være en god leder og arbejde maks. 45 timer om ugen. Du skal bare have de rette værktøjer og lære at bruge dem.

Et af de vigtige værktøjer hedder forventningsafstemning. For med de rigtige spørgsmål kan du fremover afklare, hvilke dele af dine opgaver du skal fokusere på. Spørgsmål, som ikke bare reducerer længden på din arbejdsdag, men som du også kan bruge på tværs af alle dine opgaver, og når du leder dine medarbejdere.

I kategorien planlægning lærer du også, hvorfor du maksimalt må planlægge 60 % af din tid, og hvorfor – og hvordan – du skal gennemgå din kalender hver uge.

Planlægningsværktøjerne er bare nogle blandt mange, som du får på Yngre kvinders lederuddannelse, der begynder i april 2023 (se Datoer her). De er vigtige, for når du planlægger din tid korrekt, får du tid til at løse dine andre opgaver godt – og samtidig have et liv ved siden af.

Uddannelsen bygger på tre konkrete byggesten:

1. Dybde­gående indsigt

Som leder skal du kende dine egne styrker og svagheder.
For når du kender dig selv, kan du planlægge eller uddelegere dine opgaver, så du kan blive ved med at have overskuddet til såvel opgaver som medarbejdere.

Du bliver afklaret om, hvilke opgaver og situationer du får eller mister energi af. Og du får formentlig en aha-oplevelse, når du finder ud af, hvor meget i dit liv og dit arbejdsliv, der er påvirket af dit nummer i søskenderækken. Du bliver selvfølgelig også udfordret på, om du vil bevare den rolle, du blev født til, eller om du vil justere noget. Med grundig viden om dig selv og dine egne kompetencer kan du bygge videre ovenpå fundamentet, hvilket vi bruger resten af uddannelsen på.

2. Karriere­­håndtering, udvikling og ansvar

Nu skal du tage ansvaret for at justere det, du besluttede under byggesten 1.
I arbejdet med ændringer begår mange den fejl, at de er alt for ambitiøse og vil ændre for meget på én gang. I stedet skal du fokusere på den ene ting, hvor du vil opnå den største forbedring i dit liv.
Og med denne ene ting er din udviklingsproces sat i gang, og du er allerede nu en bedre leder. Udover at optimere dit eget arbejdsliv får du også trænet redskaberne, så du efterfølgende kan bruge modellen
sammen med dine medarbejdere. Du får desuden konkret viden om, hvorfor mennesker er forskellige, og hvad det betyder for dit lederarbejde, når de skal motiveres forskelligt. Alene det, at nogen handler på følelser, mens andre reagerer på fakta, opfatter mange som en effektiv rettesnor i deres ledelse.

Endeligt ser vi på de 9 vigtige områder ift. din karriereplan. Herunder hvor meget ansvar du ønsker, om du foretrækker at arbejde indadvendt eller udadvendt og hvilke mål du gerne vil nå hvornår. Med karriereplanen styrker du ikke alene din egen plan for det tilfredsstillende arbejdsliv. Du bliver også rustet til at guide dine medarbejdere til det arbejdsliv og de opgaver, de trives bedst med.

3. Samspil med andre mennesker

Som leder er andre mennesker både dit redskab og dit produkt. Sådan lidt firkantet sagt. Uanset om der er tale om eksterne samarbejdspartnere, kolleger eller medarbejdere. Derfor gennemgår vi grundigt, hvordan du kan motivere andre til at arbejde effektivt og godt sammen, og hvordan du tager eventuelle konflikter i opløbet eller forebygger dem.
Gode teams har tre ting til fælles: Medindflydelse, gode relationer og ditto resultater. Derfor bygger vi oven på den viden om menneskers adfærd, du fik i byggesten 2, så du bliver klogere på, hvordan du også kan bruge den viden til at få dit team til at arbejde effektivt og struktureret sammen.

Forhindrer de strukturelle rammer i virksomheden, at I kan gøre det optimale, får du nye værktøjer til at skabe de gode arbejdsvilkår i de rammer, der er. Og måske lærer du at se virksomhedens rammer i et nyt lys, så I alligevel kan justere jeres arbejdsgange og arbejde mest hensigtsmæssigt. Endeligt bruger vi en hel dag på, hvordan du kan pleje og udvide dit netværk. For ofte er kvinder slet ikke klar over, hvor vigtig det er at have et velplejet netværk.
Med et godt netværk slipper du for at gøre og vide alting selv. Derfor gennemgår vi, hvordan du kommer i gang med at styrke dit netværk, og især hvordan du vedligeholder det, så du altid har nogen at ringe til fremover.

Hvem møder du på uddannelsen?

Konni Strandskatt; Underviser på Yngre Kvinders Lederuddannelse

Din kursusleder og primære underviser er mig, Konni Strandskatt.

Siden 2003 har jeg arbejdet på at aflive myten om, at lederjobs ikke kan kombineres med et rigtigt liv. Så de værktøjer, jeg gennemgår på uddannelsen, er testet grundigt. Og jeg ved, at de virker.

Forløberne til Yngre kvinders lederuddannelse er de to uddannelser Kvindelige Iværksættere og Kvinder på Vej. Uddannelser, der har hjulpet godt 400 kvinder til et bedre arbejdsliv, og som blev finansieret af EU-midler.

På nogle af undervisningsdagene vil du møde andre kvindelige rollemodeller, der gør en dyd ud af at have et liv ved siden af arbejdet. De deler deres bedste råd om at strukturere deres arbejde, uden at deres børn betaler prisen, og du får mulighed for at stille spørgsmål til dem.

Du får individuel sparring ift. dit arbejde

Uddannelsen er tilrettelagt, så den understøtter dit vanlige arbejde og gør det lettere for dig at løse dine eksisterende opgaver. Derfor arbejder du med opgaver, du skal løse alligevel, og får sparring undervejs.

Du skal aflevere tre opgaver a 5-8 sider med relation til dit aktuelle arbejde, hvorfor du hurtigt vil se effekten af det, du lærer. Opgaverne gennemgår du med din leder og undertegnede til de tre planlagte lederevalueringsmøder.

På den måde siger din leder og jeg løbende god for, at du formår at agere efter de nye værktøjer i praksis. Din leder ift. hvordan du bliver dygtigere til dit specifikke arbejde. Jeg i forhold til, at du får det rette udbytte af uddannelsen.

Du skal aflevere din opgave senest 10 dage før møderne.

Før uddannelsen begynder, får du desuden en grundig intro til dig selv. Du besvarer nogle skriftlige spørgsmål om dig selv, hvorefter du og jeg har en coachingsamtale på 1½ time. Her gennemgår vi din besvarelse, så du får en bedre indsigt i dig selv som leder samt et til to opmærksomhedspunkter, du kan arbejde med under uddannelsen.

Herudover får du en coachingsamtale mellem alle undervisningsdage. Netop for at sikre at du i praksis får integreret din nye viden, så din uddannelse ikke er noget, der kører parallelt med dit almindelige arbejde.

Samtalerne følger altid en fast dagsorden:

 1. Hvordan fungerer dine nye redskaber fra undervisningen i praksis? Mangler du nye redskaber?
 2. Laver du i praksis de løbende justeringer i din virksomhed, som du får input til i undervisningen?
 3. Hvordan går det med din opgave til næste lederevaluering?

Kursusforløb

Gennem uddannelsesforløbet vil vi arbejde med forskellige didaktiske metoder. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser.

Uddannelsen vil blive knyttet til din praksis i din virksomhed og dine erfaringer.

Uddannelsen løber over 15 måneder, og består af tre sektioner. Hver sektion indeholder undervisningsdage og individuelle coachsessioner.

Hver sektion afsluttes med en lederevaluering, hvor den studerende fremlægger sin skriftlige sektionsopgave for nærmeste leder og undertegnede.

Endelig vil en kvindelig rollemodel mindst en gang pr. sektion fortælle, hvordan hun har balanceret jobbet som leder med familie og fritid.

De individuelle coachingsessioner er af en times varighed. Dog er der sat 1,5 time af til første session.

Lederevalueringen er af en times varighed.

Kursus­oversigt

Oversigt over kursusforløbet af Yngre Kvinders Lederuddannelse, se underoverskriften 'Datoer' for en tekstuel oversigt

Datoer

Her under finder du datoerne for holdet, der begynder i april 2023. Du kan også se og importere datoerne i vores kalender her.

Type Dato

Byggesten 1 – Dybdegående indsigt:


2023
Coaching­samtale 1 24/4, 25/4, 26/4, 27/4 eller 28/4
Workshop 1
– Hvem er du?
9/5
Coaching­samtale 2 22/5, 23/5, 24/5 eller 25/5
Workshop 2 (1/2)
– Hvad kan du?
6/6
Coaching­samtale 3 19/6, 20/6, 21/6 eller 22/6
Workshop 2 (2/2)
– Hvad kan du?
1/8
Coaching­samtale 4 14/8, 15/8, 16/8 eller 17/8
Workshop 3
– Dit værdisæt
29/8
Coaching­samtale 5 11/9, 12/9, 13/9 eller 14/9
Lederevaluering 1 25/9, 26/9, 27/9 eller 28/9

Byggesten 2 – Karriere­håndtering, udvikling og ansvar:

Workshop 4 (1/2)
– Viden om adfærd
10/10
Coaching­samtale 6 23/10, 24/10, 25/10 eller 26/10
Workshop 4 (2/2)
– Viden om adfærd
7/11
Coaching­samtale 7 20/11, 21/11, 22/11 eller 23/11
Workshop 5 (1/2)
– Bæredygtig effektivitet
5/12
Coaching­samtale 8 18/12, 19/12, 20/12 eller 21/12

2024
Workshop 5 (2/2)
– Bæredygtig effektivitet
4/1
Coaching­samtale 9 15/1, 16/1, 17/1 eller 18/1
Workshop 6
– Planlæg din karriere
30/1
Coaching­samtale 10 12/2, 13/2, 14/2 eller 15/2
Lederevaluering 2 26/2, 27/2, 28/2 eller 29/2

Byggesten 3 – Samspil med andre mennesker::

Workshop 7
– Forstå og håndtér konflikter
12/3
Coaching­samtale 11 2/4, 3/4, 4/4 eller 5/4
Workshop 8
– Team­effektivitet
9/4
Coaching­samtale 12 22/4, 23/4, 24/4 eller 25/4
Workshop 9
– Opbyg netværk
7/5
Coaching­samtale 13 21/5, 22/5, 23/5 eller 24/5
Lederevaluering 3 3/6, 4/6, 6/6 eller 7/6

Praktik om uddannelsen

Målgruppe:

Yngre kvinders lederuddannelse varer 15 måneder og er for dig, der arbejder i en mindre, privat virksomhed i dag, og som vil afklares ift., om ledelsesvejen er den rette vej for dig.

Deltagere i alle aldre samt mænd er velkomne, men undervisningen er målrettet kvinder under 35 år.

Du behøver ikke have erfaring med ledelse for at deltage.

Uddannelsen foregår på datoerne her.

Adressen er:

STORM Advokatfirma
Tankedraget 7, 5. sal.
9000 Aalborg

Undervisningen foregår kl. 8.30 til 16.00.

Frokostpause kl. 11.30 til 12.00.

Mindre pauser aftales på dagen.

Pris: 37.750 kroner ekskl. moms

Betalingen falder i tre rater. Du betaler første rate, før uddannelsen begynder. De øvrige hvert halve år.

For de penge får din leder

 • en dygtig, kvindelig leder eller lederaspirant og mere diversitet i ledergruppen
 • en mere struktureret leder, der både kan prioritere egne og medarbejdernes opgaver
 • en leder eller medarbejder, der
  • kender sine egne værdier, styrker og svagheder
  • kan fokusere
  • kan skelne de vigtige detaljer i projektet fra de mindre vigtige

Lederevaluering + individuelle coachingsamtaler varer en time og foregår enten som teamsmøder eller på min adresse

Forårsvej 38
9220 Aalborg øst

Møderne kan også foregå hos jer mod et transporthonorar, som aftales.

Datoer for coaching, undervisning og lederevalueringer ligger fast (se datoer her).

Er du eller din leder forhindret på de angivne tidspunkter, er du velkommen til at bytte tid med andre studerende. Send en mail til mig med emnefeltet Kvindelige Lederaspiranter – ombytning af tid.

Coronarestriktioner:

Hvis der sker nye nedlukninger, så uddannelsen ikke kan gennemføres, vil vi genoptage undervisningen efter genåbningen. Du kan til enhver tid sætte din uddannelse på hold, hvis du bliver utryg ved det fysiske fremmøde. I så fald kan du fortsætte din uddannelse på næste hold.

Er Yngre kvinders leder­uddannelse noget for dig?

Det kan vi jo finde ud af. Du er meget velkommen til at ringe til mig på 40 98 18 19 eller sende en mail kontakt@strandskatt.dk, hvis du har nogen spørgsmål. Jeg kommer også gerne forbi og drøfter mulighederne med din leder og dig.