LEDELSE I EN COVID-19 RAMME

– absolut intet er, som det plejer!

Mærker du:

 • At dine ledere bliver mere og mere pressede?
 • At dine medarbejdere har mistet arbejdsglæden og er demotiverede?

Danske ledere er vant til at arbejde i et uforudsigeligt miljø med mange ubekendte, men Covid19 er en gamechanger.

Absolut intet er, som det plejer at være.

FORANDRINGENS VINDE VEDBLIVER

Forskere er enige om, at corona vil ændre vores samfund for altid. Valget står mellem at bygge vindmøller eller læhegn, altså mellem at forebygge og tilpasse eller at lade stå til og risikere at blive taget med bukserne nede.

Vi skal selvfølgelig ikke ændre de ting, der virker!

Covid-19 har påbegyndt en historisk stor proces, hvor danske virksomheder har, måtte geare markant op eller ned. Uanset er der ingen tvivl om, at forandringerne er kommet for at blive.

Virksomhederne og deres ledere har behov for nogle fornuftige værktøjer, der gør det muligt at tilpasse sig den nye virkelighed i vores samfund og virksomheder. Spørgsmålet er blot, hvordan du som virksomhed kommer godt videre trin-for-trin, så du kan håndtere f.eks.:

 1. Øget hjemmearbejde; virksomheder har investeret mange penge i hjemmearbejdspladser, alle, især pendlere, sparer meget transporttid, småbørnsforældre bryder arbejdsdagen op f.eks.; aflevere, arbejde 9 – 15, hente og så arbejde den resterende tid om aftenen.
 2. Ændret indretning; færre arbejdspladser på grund af hjemmearbejdspladser, krav om stille områder til fordybelse etc.
 3. Færre rejseudgifter qua færre fysiske møder. Investering i virtuelle mødefaciliteter.
 4. Et opgør med ”travlhedskulturen”, når vi igen møder ind. Mange har hjemme opbygget en struktur for deres arbejdsdag uden stress og jag, derfor kan der opstå krav om en bedre arbejdskultur.
 5. Nethandel er øget markant, butikker skal formodentligt indrettes til fortsættelse af klik og hent.
 6. Pres på budgettering og økonomi – corona forsvinder måske, men gælden består.
 7. Nogle virksomheder har oplevet et boom under corona, og med nye afdelinger og kollegaer kan det være svært at bevare overblikket: arbejdsopgaverne eksploderer, og der er måske ikke nok erfarne medarbejdere til at oplære de nye.
 8. Medarbejdere kræver bedre forhold; mindre stress, hjælp til at håndtere, forståelse ved sygefravær, bedre work-life-balance etc.

Covid-19 har budt på mange uforudsete ændringer, og organisationsteoretikere er enige om, at måden at drive virksomhed på er ændret for altid.

Der er behov for hjælp og konkrete, håndgribelige værktøjer til at håndtere de nye forandringer.

For nogle virksomheder har corona givet ekstrem travlhed, for andre hjemsendelse af ansatte, og for atter andre tvangslukning.

Uanset om det er travlhed eller det modsatte, der er virkeligheden hos dig, er dine ledere under et stort pres. De bliver pålagt langt flere og nye opgaver: Opsigelser, ansøgning om refusion, distanceledelse af ansatte med og uden mindre børn; den delvise åbning af bl.a. skoler skaber atter nye udfordringer for ledelse af f.eks. børnefamilier, hvor familien skal skabe eller genskabe en ny hverdag. m.m.

Alt imens lederen har stort fokus på at sikre den daglige drift, minimere økonomisk tab, forfølge opsatte mål samt opretholde egen og de ansattes motivation.

Fokus er på at overleve. En naturlig konsekvens har været at sætte al udvikling på pause.

Hvordan undgår du, at dine ledere bliver corona-pressede?

Når de:

 • Oplever øget kryds-pres fra overordnede og egne ansatte.
 • Får øget mængde af opgaver indenfor eget område, det corona-relaterede og måske fra opsagte kollegaer.
 • Skal lede medarbejdere på distancen.
 • Skal hjælpe de hjemmearbejdende medarbejdere til at opretholde gejst, struktur og effektivitet.

De nye vilkår giver lederne længere og langt mere besværlige arbejdsdage. Den kroniske uvished om fremtiden øger risikoen for stress og ”kortere lunte”.

Giv dine ledere et tiltrængt frirum, hvor de kan lade paraderne falde, drøfte deres arbejdspres, usikkerheden og de helt nye vilkår. Lad dine ledere tale med en garvet og udenforstående sparringspartner, der på en jordnær måde kan afværge nogle af coronaens følgevirkninger; for din virksomhed, dine ledere og de øvrige ansatte.

Denne budgetvenlige investering kommer – med garanti – mangefold tilbage, og giver dig en klar konkurrencefordel, fordi dine ledere, midt i corona-presset, får håndgribelig og kvalitetssikret hjælp.

Dine muligheder

Her kan du læse, hvordan de tre muligheder konkret kan anvendes.

AKUT SPARRING

KONKRET, JORDNÆR OG SPECIFIK SPARRING

Her får din leder nærværende sparring på:

 1. Et akut opstået problem hos lederen selv eller i afdelingen.
 2. Sparring på, hvordan din leder trin-for-trin:
  • Afværger problemstillinger med uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være egen adfærd, lederkollegaers eller ansattes.
  • I videst mulig omfang forebygger effektivitetsfald, når ansatte arbejder hjemmefra, og nu skal ledes på distancen.
  • Motiverer sine ansatte i denne usikre tid, uanset om de arbejder hjemmefra, er hjemsendte eller har ekstra ordinært travlt.
  • Får opsagt ansatte, der ikke længere er økonomi eller opgaver til, på en etisk forsvarlig måde.

PRIS
Der kan købes 3 timer, som enten kan anvendes til at forebygge eller håndtere en bestemt situation eller som et klippekort til løbende minutsparring.

Ved minutsparring betaler du udelukkende for de minutter pr. henvendelse, som du har behov for; det kan være et hurtigt spørgsmål, sparring på en problemstilling eller et møde. Sparringen kan foregå pr. mail, telefon, møde on-line eller fysisk. Du vælger det, der passer dig bedst.

Ved minutsparring får I en status på, hvor lang tid vi har talt sammen. Altså ingen overraskelser, men fuld gennemsigtighed.

Investeringen for de 3 timers sparring er 3.450,- ekskl. moms.

AKUT eller FOREBYGGENDE SPARRING

1. MINI-FORLØB

Giver hjælp til en leder, der har vanskeligt ved at håndtere de mange ekstra opgaver og den store uforudsigelighed, som corona bringer.

Mini-forløbet indeholder en:

 • Analyse af behov og situation.
 • Design af konkrete indsatser, der afhjælper lederens behov og situation.
 • Implementering af de prioriterede indsatslister, vi har udarbejdet i designfasen.

FREKVENS
Vi mødes enten hver 7. eller 14. dag. Mødets varighed er 1 time. Frekvensen afhænger af, hvor presset lederen er. Efter to møder er frekvensen oftest hver 14. dag, da det øger læringen i implementeringsfasen. LÆS MERE 

ANBEFALING
Jeg anbefaler, at der tilkøbes en dybdegående psykologisk profilanalyse af lederen, idet denne analyse giver en stor tidsbesparelse. Din virksomhed får altså en leder, der hurtigere bliver bedre til at navigere i og håndtere pressede situationer, da lederen har fået nye indsigter om sig selv og sine reaktionsmønstre – gode som mindre hensigtsmæssige.

Analysen er en genvej til at forstå, hvordan lederen lettest kan arbejde med opgaverne både i forløbet samt i øvrige drifts- og udviklingsmæssige opgaver. LÆS MERE

2. TRIN-FOR-TRIN SPARRING

 • Afværger problemstillinger med uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være egen adfærd, lederkollegaers eller ansattes.
 • I videst mulig omfang forebygger effektivitetsfald, når ansatte arbejder hjemmefra, og nu skal ledes på distancen.
 • Motiverer sine ansatte i denne usikre tid, uanset om de arbejder hjemmefra, er hjemsendte eller har ekstra ordinært travlt.
 • Får opsagt ansatte, der ikke længere er økonomi eller opgaver til, på en etisk forsvarlig måde.

PRIS
Der kan købes fem timer, som enten kan anvendes til et en-til-en udviklingsforløb, der klæder lederen på til at håndtere ledelse bedre – her og nu samt i fremtiden eller som specifik minutsparring på en eller flere udfordringer.

Ved minutsparring betaler du udelukkende for de minutter pr. henvendelse, som du har behov for; det kan være et hurtigt spørgsmål, sparring på en problemstilling eller et møde. Sparringen kan foregå pr. mail, telefon, møde on-line eller fysisk. Du vælger det, der passer dig bedst.

Ved minutsparring får I en status på, hvor lang tid vi har talt sammen. Altså ingen overraskelser, men fuld gennemsigtighed.

Investeringen dækker 5 timers sparring: 5.750 – 4 % rabat = 5.520,- ekskl. moms.

Muligt tilkøb af den dybdegående psykologiske profilanalyse koster 2.300,- ekskl. moms inklusiv delrapport og 30 min. personlig tilbagemelding.

FUNDAMENT FOR FREMTIDEN

FORLØBET INDEHOLDER 3 FASER

FASE 1: ANALYSE

 • Grundig behovsafdækning.
 • Dybdegående analyse af den nuværende situation.
 • Solid analyse af lederens personkarakteristika, præferencer samt personlige og sociale kompetencer.
 • Løbende sparring.

UDBYTTE FASE 1

Analysefasen giver lederen nye indsigter og overblik; det bliver klart, hvilke problemstillinger, der er behov for, at vi arbejder med, hvordan vi skal arbejde med dem samt hvilke kompetencer lederen allerede besidder og hvilke vi skal udvikle, så lederen kan håndtere problemstillinger her og nu samt i fremtiden.

Når analyserne af den nuværende situation og lederen sammenholdes med afdelingens og lederens behov, bliver en række påkrævede og nødvendige indsatser tydelige.

FASE 2: DESIGN

 • Bearbejde de påkrævede indsatser, som analysefasen har påvist.
 • Udarbejde indsatslister, der passer til situationen og lederen.
 • Tilrettelægge indsatserne i prioriteret rækkefølge.
 • Lave en handlingsplan, der håndterer den nuværende situation.
 • Klæde lederen på til at håndtere pres; det nuværende og fremadrettet.
 • Løbende sparring.

UDBYTTE FASE 2

Lederen får viden og værktøjer til at imødegå sine udfordringer.

FASE 3: IMPLEMENTERING

 • Omsætte planens indsatslister til handling.
 • Træning i at udmønte indsatser og plan.
 • Løbende sparring.

UDBYTTE FASE 3

Lederen lærer at implementere indsatslister samt løbende at reflektere og vurdere egne indsatser og handlinger.

UDBYTTE AF HELE FORLØBET “FUNDAMENT FOR FREMTIDEN”

Din leder får valgt den rigtige strategi til at forebygge problemstillinger – såvel her og nu som på længere sigt. Risikoen for tøven, usikkerhed og fejlinvesteringer minimeres betydeligt.

Din leder bliver tryggere i ledelse af processer. Evnen til at afdække og analysere, udvikle skabeloner og skitser, lave prioriterede indsatslister og planlægge styrkes i forløbet.

Din leder bliver dygtigere til at løfte sine områder og opgaver. Lederen bliver bedre til at forudsige problemstillinger og kvalitetssikre sine processer.

FREKVENS
Vi mødes enten hver 7. eller 14. dag. Mødets varighed er 1 time. Frekvensen afhænger af, hvor presset lederen er. Efter to møder er frekvensen oftest hver 14. dag, da det øger læringen i implementeringsfasen. LÆS MERE HER

DEN DYBDEGÅENDE PSYKOLOGISKE PROFILANALYSE
Den dybdegående psykologisk profilanalyse af lederen giver en stor tidsbesparelse. Din virksomhed får altså en leder, der hurtigere bliver bedre til at navigere i og håndtere pressede situationer, da lederen har fået nye indsigter om sig selv og sine reaktionsmønstre – gode som mindre hensigtsmæssige.

Analysen er en genvej til at forstå, hvordan lederen lettest kan arbejde med opgaverne både i forløbet samt i øvrige drifts- og udviklingsmæssige opgaver. LÆS MERE HER

PRIS
Lederforløbet indeholder 10 timer og en dybdegående psykologisk profilanalyse.

Programmet klæder din leder på til:

 • At udvikle og arbejde ud fra den rigtige strategi.
 • At løfte sine lederansvar, og dermed udmønte sine opgaver med større sikkerhed.

Investeringen er 10 * 1.150,- + 2.300,- = 13.800 – 11 % rabat = 12.282,- ekskl. moms.

NB: Den dybdegående psykologiske profilanalyse koster 2.300,- ekskl. moms inklusiv delrapport og 30 min. personlig tilbagemelding.

Uforpligtende sparring inden forløb

Der ydes 20 minutters uforpligtende sparring med nærmeste leder inden forløbet. Formålet er at sikre, 1. at problemstillingerne ligger indenfor mit arbejdsområde 2. at vi arbejder ud fra samme værdigrundlag.

Hvor

På mit kontor i Øster Sundby, Aalborg, på gåture i nærområdet, on-line på Signal (krypteret), Skype, MS Teams, Zoom, FB eller i virksomheden. Ved kørsel tillægges kr. 10 pr. kørt kilometer.