Mini-håndbog om

ETISKE OPSIGELSER

Din hjælp til en etisk opsigelse

Uanset situationen er det ubehageligt at opsige ledere og medarbejdere. Som ejer, leder og HR-ansvarlig har du afgørende indflydelse på, hvordan en opsigelse forløber og modtages af den, du opsiger, dennes kollegaer, kunder, forretningsforbindelser og øvrige interessenter.

I mit job ser jeg desværre mange eksempler på dårligt håndterede opsigelser. Sådanne opsigelser skaber langt større problemer for virksomheden end selve opsigelsen løser.

Skab gode ambassadører

Der er risiko for at skabe ”badwill-ambassadører”. Det vil sige, at den opsagte fortæller dennes kollegaer, venner og bekendte om din virksomheds negative håndtering af opsigelsesprocessen. Negativ omtale spredes som ringe i vandet.

Der er derfor al mulig grund til, at du som leder gør dit bedste for at være professionel, når du skal opsige en leder eller medarbejder.

Denne mini-håndbog er en let forståelig trin-for-trin manual, der hjælper dig gennem opsigelsesprocessen; nødvendige overvejelser, procedurer, tjeklister m.m.

Mini-håndbogen, der er opdelt i fire faser, skaber en konkret og kvalitetssikret plan samt den substans og konsistens, der gør en opsigelse til så god en oplevelse som muligt.

At opsige en leder eller medarbejder bliver aldrig rutine, men med denne mini-håndbog får du en skabelon, der sikrer en sober og ordentlig proces.

Hvorfor anvende en mini-håndbog ved opsigelser?

Alle parter vinder, når en opsigelse sker så værdigt som muligt. De opsagte ledere og medarbejdere finder nye ståsteder, og glemmer opsigelsen – men aldrig den måde, de blev opsagt på. Derfor er det klogt at følge en konkret og kvalitetssikret plan, der sikrer en ensartet og gennemarbejdet proces – hver gang. På sigt vil det også gøre det lettere for dig og de øvrige ledere.

Det er min erfaring, at ledere og medarbejdere, der oplever en fair og respektfuld opsigelse, er langt mere positive, når snakken senere falder på virksomheden.

Tænk også på den opsagtes kollegaer. Oplever de, at den opsagte har fået en ordentlig behandling, vil det minimere uro, bibeholde effektiviteten og reducere sandsynligheden for, at de søger væk.

Et godt omdømme opstår dels ud fra den måde virksomheden handler på, dels ud fra hvad andre siger og mener. Derfor har du ikke råd til ”badwill-ambassadører”, slet ikke når du kan skabe ”goodwill-ambassadører” ved at handle anderledes.

Processen omkring opsigelsen har altså stor betydning for arbejdspladsens omdømme blandt nuværende og kommende ledere og medarbejdere, kunder, netværk og samarbejdspartnere.

 

Første version af mini-håndbogen er udarbejdet i 2017 af Konni Strandskatt.
Denne 2. version er fra 2021. Mini-håndbogen er redigeret af Malthe André Riksted.

Mini-håndbogen udleveres uden merpris, når sparringen påbegyndes.